Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor subsidie toekenning zijn:

 • de subsidie kan alleen aan de eigenaar-bewoner worden verstrekt;
 • de subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van isolerende maatregelen aan de woning: vloer-, dak- of gevelisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 2,5 m2 K/W of het vervangen van bestaand glas door HR++ glas;
 • eventuele loonkosten voor de eigenaar-bewoner bij doe-het-zelf komen niet in aanmerking voor subsidie;
 • per woning wordt maximaal €500 aan subsidie versterkt. Er mag niet meer dan een keer voor de zelfde maatregel subsidie worden aangevraagd;
 • de hoogte van het subsidiebedrag bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal €500 per woning;
 • de werkzaamheden zijn niet voor de inwerkingtreding van de subsidieregeling uitgevoerd;
 • om voor subsidietoekenning in aanmerking te komen moet u een (kopie van een) offerte of inschatting van de materiaalkosten (bij doe-het-zelf) inclusief een betalingsbewijs overhandigen;
 • aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, alleen wanneer het subsidieplafond nog niet is bereikt wordt een aanvraag toegekend;
 • na toekenning subsidieverlening kunt u de maatregel uitvoeren (binnen 16 weken) en de betalingsbewijzen, de kopie van de factuur en de verklaring uitvoering werkzaamheden naar de gemeente sturen (binnen 8 weken na het uitvoeren van de maatregelen);
 • bij het uitkeringsverzoek dient u ook een verklaring toe te voegen van de aannemer dat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd;
 • indien het uitkeringsverzoek correct is, wordt de subsidie binnen 6 weken betaald;